تاریخچه

از سال 1388

استودیوی معماری کیوانی و همکاران
در سال 1388 توسط دو برادر معمار، نیما کیوانی و سینا کیوانی تشکیل شد. پروژه های طراحی شده توسط آنها در طیف های متفاوت معماری از جمله ساختمانهای مسکونی و تجاری و مرمت آثار باستانی بوده است. توجه به زیبایی شناسی و عملکرد و حس فضای خلق شده همراه با در نظر گرفتن معماری بومی همواره اساس تفکر شکل گیری معماری این استودیو بوده است.

فلسفه

استودیو معماری کیوانی و همکاران در پروژه های خود همواره به دنبال معماری به معنای تجسم بخشیدن روح مکان بوده و وظیفه معمار را خلق مکان های معنادار می داند. یکی از نقاط قوت این گروه توانایی بالای اجرایی بر اساس تجربه و دانش دتایل و ترکیب آن با خلاقیت مفهومی و زیبایی شناسی است که اساس آن با توجه ویژه به طبیعت و گیاه در راستای مبحث پایداری در معماری تعریف می شود. معماری همساز با اقلیم و توجه به فرهنگ ایرانی از جذابیتهای ویژه طرحهای این گروه است.

بنیانگذاران

Sina Keivani

Founder | Architect | Chef atelier

Nima Keivani

CEO | Founder | Architect | Chef atelier

اتاق فکر

Amin Taghavi far

Master in civil engineering | Shiraz University

Akbar Khalaj

Master in architecture | Iran University of Science and Technology

Ladan Mostofi

Bachelor in architecture | Islamic Azad University

Nastaran Eidani

Master in architecture and urban design | Polytechnic University of Milan | Italy

Saeideh Khosravi

Master in architecture | Universita degli studi di firenze | Italy

Mohammad Mashouf

Bachelor in electrical engineering | Islamic Azad University

Farzan Shahin

Master in architecture | Islamic Azad University

Setareh Esfandiari

Bachelor in architecture | Islamic Azad University

error: Content is protected !!